بازرگانی تندیس آتیه آیریا مفتخر است در زمینه دستگاهها و لوازم مصرفی تصویربرداری پزشکی شامل رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، او پی جی، سی تی اسکن و ام آر آی و همچنین تجهیزات مرتبط با پزشکان قلب و عروق، زنان و زایمان بهترین خدمات را به پزشکان محترم ارائه نمایید.

دسته بندی زمینه های کاری شرکت

قلب و عروق

تجهیزات و لوازم مصرفی

زنان و زایمان

تجهیزات و لوازم مصرفی

تصویربرداری

تجهیزات و لوازم مصرفی

بالا