بازرگانی تندیس آتیه آیریا

زمینه فعالیت های شرکت

فروش تجهیزات تصویربرداری و پزشکی

فروش لوازم مصرفی تصویربرداری و پزشکی

سرویس و نگهداری تجهیزات تصویربرداری و پزشکی

تجهیز و راه اندازی مراکز تصویربرداری پزشکی

سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه واردات تجهیزات پزشکی

برندهای ما

پیشنهاد ویژه ما

کاور پروب

Probe Cover Vaginal Ultrasound

ژل سونوگرافی

SKY ULTRASOUND GEL

بالا